Fyzioterapie dětí

Fyzioterapie dětí

Fyzioterapeuti v Regain body je zachytit a ovlivnit odchylky ve vývoji dítěte v co nejmladším věku a nastavit tak jeho další zdravý růst. 

Na základě moderních diagnostických přístupů se rodiče dozví nejen aktuální stav pohybového systému dítěte, ale také o chybných pohybových stereotypech ve škole, při sportu i v rámci běžných denních aktivit. Při vyšetření také zjistí, které svaly, klouby či šlachy dítěte jsou každodenně přetěžovány, a které jsou naopak oslabeny. Důležitým aspektem bude i poznání správného stereotypu dýchání. Vyšetření i terapie je vždy přizpůsobena věku a schopnostem dítěte.

  • Bolesti pohybového systému
  • Skolióza
  • Vadné držení těla
  • Poúrazové a pooperační stavy
  • Správný sed a postura při sedu
  • Sportovní fyzioterapie
  • Plochonoží
  • Mobilita
  • Srovnání pohybových stereotypů