Přístrojová fyzioterapie

Přístrojová fyzioterapie

Přístrojovou terapii využíváme pro vyhledávání a odstraňování reflexních spoušťových bodů - trigger points, posttraumatické bolesti (výrony, hematomy, zlomeniny), revmatické nebo artrotické bolesti. 

Ultrasonoterapie - ultrazvuk

vychází z léčebného využití mechanické energie podélného vlnění s frekvencí nad 0,8 MHz, v současnosti prakticky 1,0-3,0 MHz. Ultrazvuk je podélné vlnění hmotného prostředí s frekvencí nad 20 000 Hz. Toto podélné vlnění je schopné dobře procházet měkkými tkáněmi do hloubky a v jednotlivých tkáních se různě absorbovat v závislosti na absorpčním koeficientu.

Kombinovaná elektroterapie

Kombinovaná terapie je simultánní aplikace ultrazvuku a kontaktní elektroterapie. Je v současnosti nejúčinnější metodou fyzikální terapie pro vyhledávání a odstraňování reflexních změn ve svalech (spoušťových bodů). Navíc dokáže objektivizovat tyto reflexní změny a jejich vymizení po manuálním, často i velmi vzdáleném zákroku. Mezi hlavní účinky zařazujeme speciální myorelaxační účinek, cílený na momentální nejdráždivější vlákno pod místem aplikace.